Mozaiky

Momenty z Písma svätého

Momenty z Písma svätého

Čas realizácie: August - September 2022

Lokalita: Arcidiecéza Detroit, USA Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda Sterling Heights, Michigan

Ukrižovanie Ježiša Krista

Ukrižovanie Ježiša Krista

Čas realizácie: Máj 2022

Lokalita: Košické arcibiskupstvo Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Vojtecha Gaboltov

Kristus – Pantokrátor

Kristus – Pantokrátor

Čas realizácie: August 2021

Lokalita: Spišské arcibiskupstvo Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lendak Kaplnka

Kalvária

Kalvária

Čas realizácie: Jún 2019 – Február 2021

Lokalita: Spišské biskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina Trstená Kalvária 2021

Krst Ježiša Krista v Jordáne Jánom Krstiteľom

Krst Ježiša Krista v Jordáne Jánom Krstiteľom

Čas realizácie: Jún 2021

Lokalita: Prešovské arcibiskupstvo Koinonia Jána Krstiteľa Komunitné centrum Záborské 2012

Kaplnka sv. Petra a sv. Pavla 2021

Kaplnka sv. Petra a sv. Pavla 2021

Čas realizácie: Máj 2021

Lokalita: Prešovské arcibiskupstvo Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina Filiálka Kremná

Portrét

Portrét

Čas realizácie: Júl 2019

Lokalita: Súkromná zbierka

Chrám sv. Ladislava a sv. Gorazda 2000.

Chrám sv. Ladislava a sv. Gorazda 2000.

Čas realizácie: Júl 2019

Lokalita: Nitrianske biskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany

Pantokrátor - Ježiš Kristus

Pantokrátor - Ježiš Kristus

Čas realizácie: Júl 2019

Lokalita: Nitrianske biskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany Chrám sv. Ladislava a sv. Gorazda 2000

Chrám sv. Jána Nepomúckeho 1880 – 1888

Chrám sv. Jána Nepomúckeho 1880 – 1888

Čas realizácie: Február 2019

Lokalita: Nitrianske biskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Ves nad Žitavou Filiálka Slepčany

Banskobystrické biskupstvo Kláštor bosých karmelitánok Detva

Banskobystrické biskupstvo Kláštor bosých karmelitánok Detva

Čas realizácie: August 2018

Lokalita: Kláštor bosých karmelitánok Detva Chrám Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu 2007

Košická Eparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ve

Košická Eparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ve

Čas realizácie: Júl 2018

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

Chrám Nanebovzatia Panny Márie 2001

Chrám Nanebovzatia Panny Márie 2001

Čas realizácie: August 2017

Lokalita: Košické Arcibiskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čaklov

Terasa 2007

Terasa 2007

Čas realizácie: Júl 2017

Lokalita: Ordinariát OS a OZ Slovenskej Republiky Komunita Cenacolo, Kráľová pri Senci

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily 2017

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily 2017

Čas realizácie: Júl 2017

Lokalita: Bratislavské Arcibiskupstvo Misijné spoločenstvo sv. Vincenta de Paul Bratislava

Kaplnka Božského Vykupiteľa 2016

Kaplnka Božského Vykupiteľa 2016

Čas realizácie: August, 2016

Lokalita: Kláštor Kongregácie ss. Božského Vykupiteľa – Vrícko

Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda 1863

Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda 1863

Čas realizácie: Júl, 2016

Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nová Huta (Sinteu)

Filiálka Bartošovce – cintorín

Filiálka Bartošovce – cintorín

Čas realizácie: Jún, 2016

Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, farnosťHertník

Kaplnka Matky Ustavičnej Pomoci pri prameni 1921

Kaplnka Matky Ustavičnej Pomoci pri prameni 1921

Čas realizácie: August, 2015

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, farnosť Rafajovce

Kaplnka Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 1930

Kaplnka Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 1930

Čas realizácie: Jún, 2015

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, farnosť Slovinky

Seminárna kaplnka sv. Kríža 2015

Seminárna kaplnka sv. Kríža 2015

Čas realizácie: Apríl, 2015

Lokalita: Bratislavské Arcibiskupstvo

Ježiš Kristus - Dobrý pastier

Ježiš Kristus - Dobrý pastier

Čas realizácie: Apríl 2014

Lokalita: Ordinariát OS a OZ Slovenskej Republiky Komunita Cenacolo, Kráľová pri Senci Kaplnka sv. Cyrila a sv. Metoda 2014

Mozaika - „Mandilion“

Mozaika - „Mandilion“

Čas realizácie: Marec 2014

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Ladomírová Chrám Archanjela Michala 2014

Mozaika - Zvestovania Panny Márie

Mozaika - Zvestovania Panny Márie

Čas realizácie: Február 2014

Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Trstená Školské sestry sv. Františka Kaplnka Zvestovania Panny Márie 2014

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1911

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1911

Čas realizácie: Júl 2013

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Ľutina

Liečebné kúpele Smierdzionka

Liečebné kúpele Smierdzionka

Čas realizácie: 06.2012

Lokalita: Červený Kláštor

Mozaika - Prešovská Archieparchia

Mozaika - Prešovská Archieparchia

Čas realizácie: September 2011

Lokalita: Gréckokatolícky seminár P.P. Gojdiča

Mozaika, Krasnobrodská Bohorodička

Mozaika, Krasnobrodská Bohorodička

Čas realizácie: Júl 2011

Lokalita: Súkromná zbierka

Mozaika Dom smútku - Kravany

Mozaika Dom smútku - Kravany

Čas realizácie: Jún 2011

Lokalita: Dom smútku - Kravany

Krst Ježiša Krista v rieke Jordán

Krst Ježiša Krista v rieke Jordán

Čas realizácie: August 2010

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Mozaika - Holubica, symbolizujúca Ducha Svätého

Mozaika - Holubica, symbolizujúca Ducha Svätého

Čas realizácie: Júl 2010

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 1845

Mozaika Svätý Michal

Mozaika Svätý Michal

Čas realizácie: December 2009

Lokalita: Súkromná zbierka

Mozaika - Farnosť Chmeľov

Mozaika - Farnosť Chmeľov

Čas realizácie: November 2009

Lokalita: Farnosť Fulianka- filiálka Chmeľov Chrám povýšenia sv. Kríža 1936

Mozaika 3.etapa Vyhnanie z raja, Ukrižovanie, Návrat márnotratné

Mozaika 3.etapa Vyhnanie z raja, Ukrižovanie, Návrat márnotratné

Čas realizácie: August 2009

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista

Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista

Čas realizácie: November 2008

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

Mozaika 1. etapa  Zmrtvychvstanie

Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie

Čas realizácie: Júl 2008

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

Mozaika - Sv. Ján

Mozaika - Sv. Ján

Čas realizácie: Marec 2007

Lokalita: Súkromná zbierka

Mozaika Presvätá Bohorodička

Mozaika Presvätá Bohorodička

Čas realizácie: December 2006

Lokalita: Súkromná zbierka

Mozaika

Mozaika

Čas realizácie: December 2005

Lokalita: Súkromná zbierka