Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda 1863

Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda 1863
 • 201609162012110.img_2071.jpg
 • 201609162012110.img_2072.jpg
 • 201609162012110.img_2073.jpg
 • 201609162012110.img_20160709_144154.jpg
 • 201609162012110.img_20160709_183338.jpg
 • 201609162012110.img_20160713_091532.jpg
 • 201609162012110.img_20160713_100206.jpg
 • 201609162012110.img_20160713_100403.jpg

  Čas realizácie: Júl, 2016

  Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nová Huta (Sinteu)

   

  Čas realizácie       :Júl 2016Rozmery              :celková plocha 45m2Materiál               :zlato, smalt, prírodný materiálNávrh                  :Don CamilloRealizoval           :Don Camillo, C. Bučko, P. Šujeta, R. Vorobeľ, J. Šebeš, I. Oravcová, M. Kišáková, K.Kaňuščáková, D. Smreková, D. Kostolníková  Komentár            :Na základoch bývalej koniarne bol v roku 1863 postavený chrám na náboženské účely pre slovenských prisťahovalcov latinského obradu. Neskôr sa táto farnosť stala centrom kultúrneho no predovšetkým náboženského života Slovákov. V poslednom období tento chrám prešiel rozsiahlou rekonštrukciou ktorej súčasťou bola aj sakrálna výzdoba interiéru v podobe mozaiky.                           Vo svätyni na hlavnej stene sa vynímajú postavy sv. Cyrila a sv. Metoda ako centrálny motív. Nie sú odetí do honosného biskupského rúcha ale skôr ako pútnici odetí omnoho jednoduchšie. To pripomína jednoduchosť ľudí ktorí sem prišli a osídlili toto územie. Obidve postavy v hornej časti obklopujú písmená hlaholiky ako symbol najpodstatnejšej časti ich misie a síce sprostredkovanie Božieho Slova zrozumiteľným spôsobom. Písmená akoby „padali“ z neba čo naznačuje že nepriniesli vlastnú ľudskú múdrosť ale že táto misia bola Božím dielom.                             Na pravo od nich sa nachádza mohutný strom života. Svoju mohutnosť dosahuje cez mocné zakorenenie. Toto je obraz a symbol pevnej a neochvejnej viery našich otcov. Cyrilometodská tradícia našla pevné korene v ľudských srdciach a ako dedičstvo pretrvala dodnes. Na inom mieste Ježiš hovorí o sebe ako o viniči a o nás ako o ratolestiach. Aj takto je to možné chápať. Ježiš stále hľadá živé stromy plné ovocia. Táto časť mozaiky je osobným pozvaním každého z nás k napĺňaniu Evanjelia o strome a o ovocí.                               Ako protiváha na ľavej strane je bohostánok kde je umiestnená Eucharistia. Toto je najväčšie ovocie Kristovho života. Seba samého dal z lásky za nás a pre naše vykúpenie.                               Pred vstupom do svätyne po ľavej strane je Panna Mária – sedembolestná patrónka Slovenska. Je to osobitný atribút Panny Márie uctievaný na Slovensku a ona sama akoby stála na pozadí hornatej tatranskej zemi.                               Po pravej strane je Ježiš Kristus zo zjavenia sv. Faustíny uctievaný ako obraz Božieho Milosrdenstva. V dnešných dobách ide azda o najuctievanejší obraz Krista a zároveň veľmi veľavravný. Dnešný svet čo potrebuje najviac je milosrdná láska. Tomu nás chce učiť práve toto zobrazenie Krista. Postava je akoby v plameni čím sme ešte väčšmi chceli poukázať na Božiu horlivosť v láskavom odpúšťaní.