Mozaika - Prešovská Archieparchia

Mozaika - Prešovská Archieparchia
 • Mozaika - Prešovská Archieparchia
 • Mozaika - Prešovská Archieparchia
 • Mozaika - Prešovská Archieparchia
 • Mozaika - Prešovská Archieparchia

  Čas realizácie: September 2011

  Lokalita: Gréckokatolícky seminár P.P. Gojdiča

   Plocha: 15 m
  Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh : Don Camillo
  Realizoval : Don Camillo, M. Strachan, J. Choma, J. Lukačovská, I. Oravcová, M.  Firmentová,

  Pri tejto realizácii išlo o vstup do seminárnej kaplnky z hlavnej chodby. Predmetom realizácie bol erb biskupa P.P. Gojdiča, patróna tohto seminára. Je umiestnený po ľavej strane vstupu do kaplnky. Jeho hlavným motívom sú slová žalmu: „Ako jeleň dychtí za vodou, tak moja duša túži po Tebe, Pane“. Zobrazené dva jelene stoja pri prameni, ktorý tvorí sedem lúčov (symbolizujúcich sedem sviatosti) prameniacich v Božskom srdci. Po pravej strane tohto vstupu sa nachádza mramorová tabuľa s menami dobrodincov a zakladateľov tejto budovy seminára.

  Súčasťou mozaiky je aj centrálna časť chodby pri tomto vstupe kde je umiestnený rovnoramenný kríž mozaiky v novopoloženej dlažbe, doplnený v rohoch nadpisom IS-XS, NI-KA.