Pantokrátor - Ježiš Kristus

Pantokrátor - Ježiš Kristus
 • 202202101018240.topolcany1.jpg
 • 202202101018240.topolcany3.jpg
 • 202202101018240.topolcany.jpg
 • 202202101018240.topolcany2.jpg

  Čas realizácie: Júl 2019

  Lokalita: Nitrianske biskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany Chrám sv. Ladislava a sv. Gorazda 2000

  Rozmery: celková plocha 95 m2
  Materiál. zlato, smalt, prírodný materiál
  Návrh: Don Camillo, G. Sargsijan
  Realizoval: Don Camillo, P. Šujeta, A. Šujetová, M. Jančišin, P. Melicherová, P. Šujeta, J. Borbélyová, sr. Faustína
  Popis: Chrám sv. Gorazda a sv. Ladislava je jeden z dvoch farských chrámov v meste Topoľčany.V našom návrhu na mozaiku sme vychádzali z existujúcej dispozície chrámu a zo samotného patrocínia. Svätyňa svojím priestorom a rozložemím priam predurčila umiestnenie dvoch patrónov chrámu po jej stranách na bočných obvodových múroch pričom centrálna predsunutá stena svätyne sa stala nositeľom toho najvzácnejšieho – Ježiša Krista – Pantokrátora. Pantokrátor je postava Ježiša Krista zobrazená ako sediaca na tróne pričom vládne celému svetu s knihou života v jednej ruke a zároveň tou druhou žehná celému svetu a všetkým. Zámerne sme ho umiestnili ako tróni aj nad samotným krížom keďže smrť nebolo to posledné čo Boh zvestoval človeku. Kríž sme zobrazili ako znak spásy ktorý musel byť súčasťou vykúpenia a Kristus musel na ňom zomrieť ale tento kríž už nemá telo – korpus pretože Kristus vstal zmŕtvych. Teda vládne aj nad smrťou. Sprievodnými znakmi pri ukrižovaní boli rôzne úkazy. „Zem sa zatriasla, skaly pukali, nebo sa zatmelo, chrámová opona sa roztŕhla vo dvoje.....“
  Tieto neobvyklé úkazy sme znázornili v „zlatej praskline“ vľavo od Krista. Zlato nie je farba ale svetlo a milosť. Golgota bola veľmi bolestivá ale spásonosná a milostivá. Z tohto svetla a milosti my všetci môžme čerpať do nekonečna. Tak ako apoštol Tomáš si prial vložiť ruku do Kristovho boku aby uveril tak podobne my všetci sa môžme ponoriť do tohto tajomstva a vložiť svoju životnú dôveru do tohto boku tu v tomto chráme. Po oboch stranách svätyne sme umiestnili patrónov chrámu sv. Gorazda vpravo a sv. Ladislava vľavo. Veľkí učeníci a nasledovníci Krista Ho adorujú no predovšetkým evanjelizujú národy šíriac meno Ježiša Krista. Teda ako “rybárov ľudí“ sme ich osadili do veľmi synbolicky poňatých lodí. Celá koncepcia je prepojená a doplnená materiálom ktorý vzájomne komunikuje.