Kristus – Pantokrátor

Kristus – Pantokrátor
 • 202202100917490.lendak.jpg

  Čas realizácie: August 2021

  Lokalita: Spišské arcibiskupstvo Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lendak Kaplnka

  Rozmery: celková plocha 2,5 m2
  Materiál: zlato, smalt, prírodný materiál
  Návrh: Don Camillo,
  Realizoval: Don Camillo, J. Borbélyová, M. Hutník, M. Jančišin, M. Ladižinská
  Popis: Ide o kaplnku ktorá bola postavená na miestnom cintoríne za účelom pastorácie úzko spätej so zosnulými. Autorom myšlienky bol miestny kňaz vtedy pôsobiaci v danej farnosti. S architektonického hľadiska sa jedná o jednoduchú stavbu zhotovenú z prírodného materiálu
  V centre samotnej kaplnky je prenosný oltár pre rôzne liturgické variácie.
  Za týmto oltárom sa nachádza hlavná stena kaplnky kde bola zrealizovaná mozaika Krista – Pantokrátora. Táto téma bola priamou prosbou samotného miestneho kňaza. Výraz Kristus – Pantokrátor sa používa v ikonografii čo znamená Kristus – Vládca sveta alebo Pán celého vesmíru. Cintorín nám azda najviac pripomína pominuteľnosť tohto sveta alebo aj ľudskú pominuteľnosť. Umiestniť ikonu Krista – Pantokrátora do kapknky umiestnenej na takomto miesta je azda nanajvýš symbolické.
  Zároveň je to aj pietne miesto pre všetkých návštevníkov cintorína pre prípadnú osobnú modlitbu. To bol ďalší zámer tohto diela.