Fresky

Nástenná freska - Farnosť Poša Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 2000

Nástenná freska - Farnosť Poša Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 2000

Čas realizácie: Máj, Jún 2014

Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Poša Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 2000

Nástenná freska - Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924

Nástenná freska - Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924

Čas realizácie: September, Október 2013

Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924

Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Čas realizácie: September, Október 2007

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Nástenná freska - Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.

Nástenná freska - Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.

Čas realizácie: August 2002

Lokalita: Gréckokatolícky Arcibiskupský Úrad Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.

Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Čas realizácie: November, December 2000

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stropkov Chrám sv. Cyrila a Metoda 1948

Nástenná freska - Farnosť Sobrance

Nástenná freska - Farnosť Sobrance

Čas realizácie: Apríl 2000

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Sobrance Chrám Prepodobných otcov sedmopočetníkov Cyrila, Metoda, Gorazda, Klementa, Nauma, Sávu, Angelára 2000

Nástenná freska - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Nástenná freska - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Čas realizácie: Apríl, Máj 1998

Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci