Kaplnka Božského Vykupiteľa 2016

Kaplnka Božského Vykupiteľa 2016
 • 201609162013370.20120409_110009.jpg
 • 201609162013370.20120409_110024.jpg
 • 201609162013370.20120409_110220.jpg
 • 201609162013370.20120409_110338.jpg
 • 201609162013370.20120409_110708.jpg
 • 201609162013370.20120409_111343.jpg

  Čas realizácie: August, 2016

  Lokalita: Kláštor Kongregácie ss. Božského Vykupiteľa – Vrícko

  Čas realizácie     :August 2016

  Rozmery             :celková plocha 20 m2

  Materiál              :zlato, smalt, prírodný materiál

  Návrh                 :Don Camillo

  Realizoval          :Don Camillo, P. Šujeta, R. Vorobeľ, M. Kišáková

  Komentár            :Kaplnka prešla výraznou rekonštrukciou. V rámci nej sa na čelnej stene svätyne realizovala dekoračná mozaika v kompozícii s pôvodnými drevorezbami Panny Márie na ľavej strane vo výklenku a na pravej strane drevorezba Krista Vykupiteľa. Nainštalovaný bol aj nanovo vyrobený bohostánok dekorovaný taktiež  drevorezbou ktorej autorom je jedna so sestier spomínanej Kongregácie Božského Vykupiteľa. Zámerom mozaiky bolo zvýrazniť tri dominantné momenty drevorezby tejto kaplnky zlatým pozadím. Obzvlášť bohostánok ktorý je umiestnený na osi kaplnky presne v strede je „ zaodetý“ zlatom v bohatej miere na znak a ako symbol Božej milosti a moci plynúcej z Eucharistie.