Mozaika - Farnosť Chmeľov

Mozaika - Farnosť Chmeľov
 • Mozaika
 • Mozaika
 • Mozaika

  Čas realizácie: November 2009

  Lokalita: Farnosť Fulianka- filiálka Chmeľov Chrám povýšenia sv. Kríža 1936

  Materiál: dlažba, zlato
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo,
  Popis: Starší chrám, prechádzajúci čiastočnou rekonštrukciou podlahy, ponúkol možnosť realizácie mozaiky v rovine dlažby. V prístupovej časti chrámovej lode boli vymedzené tri otvory - štvorce pre budúcu mozaiku. Boli navrhnuté a následne zrealizované tri kresťanské motívy, výrazne hovoriace rečou symbolou.
  Prvý motív - päť chlebov a dve ryby. Evidentne hovorí o udalosti zázračného rozmnoženia piatich chlebov a dvoch rýb a o následnom nasýtení veľkého zástupu ľudí. Aj na sv. liturgiu sa schádza boží ľud preto, aby sa sýtil Božím Slovom a Božím Telom.
  Druhý motív - Boží Baránok. Každá Eucharistia je slávením Veľkonočného tajomstva, kedy Kristus ako ..."Baránok vedený na zabitie..." sa obetuje za každého z nás.
  Tretí motív - Dekalóg. Mojžíšove tabule sú viditeľným znakom toho, čo Boh urobil neviditeľne. Vpísal do nás Boží zákon, lebo nás stvoril na svoj obraz.