Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista

Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista
 • Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista
 • Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista

  Čas realizácie: November 2008

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

  Plocha : 95 m2
  Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo, M. Strachan, J. Lukačovská, I. Oravcová, J. Zákutný,
  O. Vlček, F. Tokarčík, S. Gladišová, M. Kišaková
  Popis: Druhou etapou mozaiky v tomto chráme bola realizácia ikony Narodenia Ježiša Krista na ľavej stene svätyne. Druhý najväčší sviatok mal svojím obsahom uzavrieť priestor svätyne. V tejto ikone vystupujú do popredia tri vážne momenty. Prvým je fakt, že ústrednou postavou tohto výjavu je Panna Mária. Ona sa obetovala, aby prostredníctvom vtelenia Boh mohol zostúpiť na zem. Toto vtelenie je totálnym protikladom Babylonskej veže, beznádejnej snahy ľudstva dosiahnuť nebo vlastnými silami. V Rajskej záhrade bola ponúknutá Eve nepravá možnosť stať sa Bohom, zatiaľ čo Nová Eva sa ponúkla, aby sa Boh stal pravým človekom. Tvár Matky nežiari radosťou, ako by sme to čakali, ale skôr je zahalená smútkom. Dôvodom tohto smútku je druhý fakt, že jej novonarodené dieťa leží v jaskyni pripomínajúcej hrobku, jasle sú hrobom a odevom dieťatka je plátno v akom sa pochovávalo. Ježiš Kristus sa preto narodil, aby zasa zomrel. Tragédiou Evy bolo rodiť pre smrť bez možnosti výberu. Aj Mária rodí svojho Syna pre smrť, no On si ju volí. Prečo? Odpoveďou je protiľahlá strana svätyne, kde je ikona Vzkriesenia.
  Tretím momentom na tejto ikone je postava sv. Jozefa. Nie náhodou sa nachádza na najnižšej úrovni v tejto kompozícii. Ba čo viac, v pozícii sediaceho a zamysleného muža je dokonalým obrazom mnohých z nás. Neustále váhavého, aj keď spravodlivého, no predsa pochybovačného. Podobne aj my nedokážeme pochopiť ani Božiu veľkosť, ani Božiu moc, ani veľkosť človeka.
  Aj hviezda, ktorá putovala do Betlehemskej jaskyne je dôkazom, že sa narodil Mesiáš - Pán celého vesmíru. Doteraz sa každý človek rodil pod nejakou hviezdou, teraz sa narodil Človek, ktorý pohol aj hviezdou. Celý vesmír ho poslúcha. Aj keď bolesť v ikone je citeľná, predsa víťazí nádej. Je tu prvé ohlásenie Eucharistie, Paschy. Mária jednou rukou ukazuje smerom k oltáru, miestu kde sa láme chlieb, a každý kto z neho bude jesť, nezomrie, ale bude žiť večne.

  Súvisiace odkazy