Košická Eparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ve

Košická Eparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ve
 • 201809192031080.2018_09_15_221834.png
 • 201809192031080.2018_09_15_221937.png

  Čas realizácie: Júl 2018

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

  Čas realizácie     :Júl 2018
  Rozmery             :celková plocha 15 m2
  Materiál              :zlato, smalt, prírodný materiál
  Návrh                 :Don Camillo
  Realizoval          :Don Camillo, A. Šujetová,    P. Šujeta,  M. Jančišin, T. Biganič,                      J. Borbélyová
  Komentár           :     Tento chrám kde sme pred časom realizovali mozaiku v celom interiéri v troch etapách nie je pre nás žiadnou neznámou. No tento krát novinkou bolo realizovanie mozaiky v exteriéri a to konkrétne na priečelí chrámu nad samotným vstupom. Išlo o mozaiku ikony zvanej Mandilion čo je vlastne Veronikina šatka s odtlačkom Kristovej tváre. Keďže chrám je zasvätený sviatku Premenenia Pána  a táto ikona sa už nachádza v chráme nebolo by vhodné aby sa opakovala aj na priečelí čo je celkom prirodzené no a aby sme zároveň uchovali tento kristologický charakter a líniu chrámu dohodli sme sa na práve tejto ikone. Je to vlastne rozprestretá Veronikina šatka a na nej vtlačená podobizeň Kristovej tváre. Zároveň ako každá ikona aj táto má svoj popis čo sú písmena na stranách ikony. IC – XC čo znamená Ježiš Kristus.