Krst Ježiša Krista v rieke Jordán

Krst Ježiša Krista v rieke Jordán
 • 201109101831410.dsc_0036.jpg
 • Krst Ježiša Krista v rieke Jordán

  Čas realizácie: August 2010

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

  Plocha : 35 m
  Materiál : zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh : Don Camillo
  Realizoval : Don Camillo, M. Strachan, J.Strachan, O. Vlček, M. Kollár, J. Lukačovská, I. Oravcová, J. Šebeš, I. Szatmaryová.

  V prípade tohto chrámu nejde o prvý umelecký vklad do interiéru. Popri existencii pôvodného chrámu, ktorý tvorí pravú kaplnku chrámu a hlavnej svätyne, ktorú zdobí nástenná freska Pánovej večere a Presvätá Bohorodička (Oranta), ľavá strana svätyne ponúkla zaujímavý priestor pre ďalšie sakrálne spracovanie. Už v prvotnom zámere rezonovala túžba po mozaike dvoch blahoslavených biskupov Prešovskej Gréckokatolíckej Archieparchie - bl. Peter Pavol Gojdič a bl. Vasiľ Hopko, obaja mučeníci.
  V schválenom návrhu sa títo obidvaja mučeníci ocitli po boku dominantnej scény tejto mozaiky - krstu Ježiša Krista. Úzka a vysoká stena je priam predurčená na realizáciu tejto scény v klasickom poňatí ikonografie. Okraje steny tvoria brehy rieky Jordán. Na ľavom brehu v hornej časti stojí sv. Ján Krstiteľ s vystretou rukou, ktorá zasahuje do zlato-červeného prúdu vychádzajúceho z úplného vrchu. Aj keď reálne v rieke Jordán krstil sv. Ján Krstiteľ vodou (viditeľný znak), predsa v skutočnosti Ten, kto krstí je Neviditeľný a On krstí svojou Božou mocou (červená) a Božou milosťou (zlatá). Sám sv. Ján Krstiteľ povedal: „Ja nie som hoden..."
  Obidva brehy spája rieka Jordán do ktorej v spodnej časti zostupuje sám Ježiš Kristus, aby sa dal pokrstiť a tak vyplnil zákon. Milosť krstu a z nej plynúca Božia moc splýva až na hlavu Krista no nezastaví sa tu, má svoje pokračovanie. Boh v tomto smere je nanajvýš štedrý. Dôkazom toho sú dvaja mučeníci, biskupi, bl. Peter Pavol Gojdič a bl. Vasiľ Hopko. Ich postavy sa vypínajú na modrom lúči prameniacom práve v rieke Jordán. Väzenské prostredie azda najviac ukázalo práve Božiu silu a moc, čo človek dokáže, ak splynie s Kristom. Pod postavami oboch mučeníkov sú umiestnené veľké kusy travertínu ako náznak nejakého malého oltára v ktorom sú umiestnené relikvie toho ktorého mučeníka k verejnej úcte cez dotyk či pobozkanie.
  Takúto možnosť a príležitosť začleniť sa do rieky Jordán má každý človek. Rieka Jordán míňa Krista a pokračuje ďalej, prechádza podlahou a privádza nás ku krstiteľnici. Tá je vyrobená z jedného kusa travertínu a váži približne 1.3 tony. Práve tu má každý možnosť sa tak trochu ponoriť do rieky Jordán a mať teda spoluúčasť na tej istej Božej moci a Božej milosti.
  Celá táto kompozícia mozaiky sa uberá smerom k svätyni a spája sa s ňou, aby vytvorila jeden celok. Nad priestorom žertveníka sa nachádza žiara Betlehemskej hviezdy a prechádza do štruktúry zjednocujúcej sa so svätyňou.