Kaplnka Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 1930

Kaplnka Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 1930
 • 201609162007410.raspjatie_1.jpg
 • 201609162007410.slovinska_bogor_1.jpg
 • 201609162007410.uspenije_1.jpg

  Čas realizácie: Jún, 2015

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, farnosť Slovinky

  Čas realizácie       :Jún 2015

   Rozmery              :Nanebovzatie 1m x1,3m

                                 Ukrižovanie   1m x1,5m

                                 Bohorodička  0,6m x 0,8m

   Materiál               :zlato, smalt, prírodný materiál

   Návrh                  :Don Camillo

   Realizoval           :Don Camillo, J. Choma

   Komentár            :Obec Slovinky je umiestnená v nádhernom horskom prostredí. Gréckokatolícka farnosť v tejto obci okrem svojho unikátneho chrámu je obohatená aj mnohými kaplnkami malého charakteru roztrúsenými po celom chotári v jej okrajových častiach. Farnosť sa rozhodla pre ich rekonštrukciu odstránením starých papierových obrazov a nahradením ich mozaikou príslušného sviatku tej ktorej kaplnky.

                                 Mozaikami ateliéru Centro Arte boli obnovené dve kaplnky a to kaplnka Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky a kaplnka Ukrižovania. Obe tieto kaplnky pochádzajú z roku 1930. Treťou mozaikou „Slovienskou „ Bohorodičkou bol dekorovaný obrovský kameň pri chráme niekdajší pamätník ako ďalšie miesto náboženského kultu.

                                 Všetky tieto mozaiky boli vytvorené vo forme ikon v súlade s ikonopiseckým kánonom.