Centro Arte - Mozaiky, Ikony a Fresky pre Váš chrám

Don Camillo na audiencii u sv. otca Jána Pavla II

„Obraz znamená podobnosť, vzor niečoho, čo je zobrazené...Avšak obraz sa nepodobá v každom ohľade prototypu...Obraz človeka ukazuje napríklad zvláštnosti jeho tela, ale neodzrkadli jeho duchovné vlastnosti..."
„Každý obraz ponúka niečo skrytého. Myslím na toto: keďže človeku je odňatá možnosť bezprostredne poznať neviditeľné (lebo jeho duch je zastretý telom), keďže nie je v jeho moci poznať budúcnosť a to, čo sa nachádza mimo neho ďaleko v priestore, pretože je obmedzený aj priestorom aj časom, bol vymyslený obraz, aby nám on ukazoval cestu k poznaniu a odhalil to, čo je skryté..."
Ján Damascénsky (675 - 749)