Krst Ježiša Krista v Jordáne Jánom Krstiteľom

Krst Ježiša Krista v Jordáne Jánom Krstiteľom
 • 202202100909030.zaborske1.jpg
 • 202202100909030.zaborske2.jpg
 • 202202100909030.zaborske.jpg

  Čas realizácie: Jún 2021

  Lokalita: Prešovské arcibiskupstvo Koinonia Jána Krstiteľa Komunitné centrum Záborské 2012

  Rozmery: celková plocha 23 m2
  Materiál: zlato, smalt, prírodný materiál
  Návrh: Don Camillo,
  Realizoval: Don Camillo, J. Borbélyová, A. Šujetová, M. Jančišin, P. Šujeta, P. Šujeta, E. Šujeta
  Popis: Tento novopostavený objekt slúžiaci pre evanjelizáciu prostredníctvom hnutia Koinonia Jána Krstiteľa dlhé roky účinkoval bez finálnej sakrálnej výzdoby na hlavnej stene. Touto úlohou bol poverený náš ateliér.
  Po prvých vzájomných stretnutiach a komunikácii bolo hneď jasné že hlavným motívom mozaiky bude novozákonná scéna: Krst Ježiša Krista v Jordáne Jánom Krsteteľom. Tá sa nachádza na jednej s dvoch frontálnych stien vzájomne sa lomiacich.
  Druhá stena svojou plochou o niečo menšia je nositeľkou druhej časti mozaiky. Na nej sa nachádza opäť postava Jána Krstiteľa. Ten v každej dobe vyzýva k pokániu a nasledovaniu Ježiša Krista.  Bolo tak tomu vtedy a je tomu tak aj dnes. Preto sme ho chceli ukázať ako toho ktorý aj dnes vstupuje do našich životov s tým istým posolstvom. Prekračuje akoby hranicu dnešných dní a chce byť súčasťou nás samých. Jeho identické posolstvo zaznieva v davoch dnešného človeka.
  Vychádzajúc zo symbolického znaku hnutia – trojvŕšie – z ktorého prúdia potrebné milosti a požehnania v podobe prúdov riek môže každý jeden z nás mnohonásobne čerpať. Výzva Jána Krstiteľa je tu vždy pre nás a pre každého jedného z nás.