Ježiš Kristus - Dobrý pastier

Ježiš Kristus - Dobrý pastier
 • 201405131055350.dsc_0095.jpg
 • 201405131055350.dsc_0281.jpg

  Čas realizácie: Apríl 2014

  Lokalita: Ordinariát OS a OZ Slovenskej Republiky Komunita Cenacolo, Kráľová pri Senci Kaplnka sv. Cyrila a sv. Metoda 2014

  Rozmery : celková plocha 10m2
  Materiál : zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh : Don Camillo
  Realizoval : Don Camillo, J. Choma,
  Komentár : Komunita Cenacolo má na celom svete viac ako 70 domov. Je známa tým že sa venuje mladým ľuďom drogovo a inak závislým. Prvá takáto myšlienka ako aj prvý dom vzišli v Taliansku. Na Slovensko táto komunita zavítala pred siedmymi rokmi a pôsobením Božej prozreteľnosti sa v malom počte usídlila vo veľmi úbohom malom domčeku na statku neďaleko Kráľovej pri Senci. Po niekoľko ročnej namáhavej a obetavej práci tu vyrástol vhodný dom pre ich potreby existencie spolu s novovybudovanou kaplnkou zasvätenou sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Popri tomto patrocíniu si vybrala komunita ako nosný motív kaplnky Ježiša Krista-Dobrého pastiera. Tento námet má svoje hlboké opodstatnenie práve v takejto komunite, keďže podobenstvo pojednáva o Kristovi ktorý vyslobodzuje zatúlanú ovečku a pripája ju k ostatnému stádu. Aj ľudia tejto komunity do istej miery sa v živote zatúlali no je tu Kristus ktorý chce oslobodiť každého z nich od akejkoľvek závislosti. Realizovaná mozaika zobrazuje teda Ježiša Krista – Dobrého pastiera s doráňanou ovečkou na pleci ako centrálny motív. Je sprevádzaná ešte jednou ovečkou pri Ježišových nohách. Celý motív je doplnený abstraktno-realistickou dekoráciou. Špecifikom tejto kaplnky je umiestnenie bohostánku  priamo v strede postavy Ježiša Krista, v jeho srdci. Ešte zaujímavejšou vecou sú dvierka bohostánku. V nich sú totižto umiestnené ešte jedny menšie dvierka za ktorými je permanentne umiestnená monštrancia, eucharistia v podobe hostie. Tieto dvierka si mladý v komunite môžu sami otvoriť kedykoľvek chcú adorovať Krista v modlitbe či meditácii. Na celý tento motív zhora, z otvoreného stropu vhodne zakomponovaného do priestoru padajú lúče milosti ako znaku Božej moci v ktorej je všetko možné.