Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie

Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie
 • Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie
 • Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie

  Čas realizácie: Júl 2008

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997

  Plocha: 95 m2
  Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo, M. Strachan, I. Szatmaryová, J. Strachan, J. Lukačovská, I. Oravcová, J. Choma, J. Zákutný, O. Vlček, M. Jančišin
  Popis: Tento chrám sa stal prvou veľkou výzvou pre ateliér Centro Arte na zrealizovanie mozaiky v celom interiéri na ploche približne 450 m štvorcových. Celá realizácia bola rozdelená do troch etáp a trvala dva roky.
  Netypická svätyňa je tvorená dvomi obvodovými múrmi v tvare písmena „V". Z pohľadu celkovej navrhnutej koncepcie interiéru, tieto dve rovnocenné steny svätyne ponúkajú dva najväčšie sviatky Východnej cirkvi - Zmŕtvychvstanie a Narodenie Ježiša Krista.
  Prvou etapou bola realizácia ikony Vzkrieseného Krista. Východná tradícia tento sviatok označuje aj ako Zostúpenie do predpeklia. Veľkosť Kristovho vzkriesenia spočíva práve v tom, že neuteká preč od hrobu, ale doň vstupuje. Nie, nezmýlil si smer cesty. Dokonca vstupuje do predpeklia ako víťaz, živý Boh. Dôkazom toho sú zničené veraje na ktorých Ježiš stojí. „Smrť, kde je tvoje víťazstvo?" (1 Kor 15, 55 ). Zaodetý v bielom, neporušenom rúchu si Ježiš nenecháva víťazstvo len pre seba, ale ovocie zmŕtvychvstania dáva zakúšať aj tým, čo sedeli vo tme a v tôni smrti.
  Ikona predstavuje prarodičov Adama a Evu. Obaja odkedy utiekli z Raja, utiekali sa k smrti, lebo boli presvedčení, že ak sa chcú skryť pred Bohom, musia sa ukryť v hrobe. Povstať z hrobu smrti vlastnými silami sa nedá, preto Kristus je ten, ktorý vystiera ruky k obom. Adama chytí za zápästie, pretože človek nie je schopný vlastnými silami chopiť sa Krista. Podobné je to aj v prípade Evy, ktorej druhá ruka je zahalená na znak hanby, lebo ňou prijala pokušenie v podobe rajského jablka.
  Aj keď obaja uprene hľadia na Krista, On ho neopätuje, ale díva sa priamo na nás. Dáva najavo, že nový život nie je výsadou Adama a Evy, no má Ho pre každého z nás, kto v Neho verí.

  Súvisiace odkazy