Nástenná freska - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Nástenná freska - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci
 • Posledná večera 1,7m x 1,7m
 • Pantokrator Ø 3,6m
 • Sv.Ján Krstiteľ 1,4m x 4m
 • Presvätá Bohorodička 1,4m x 4m

  Čas realizácie: Apríl, Máj 1998

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

  Materiál: farby Herbol
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo
  Rozmery: Pantokrator Ø 3,6m
  Presvätá Bohorodička 1,4m x 4m
  Sv.Ján Krstiteľ 1,4m x 4m
  Posledná večera 1,7m x 1,7m
  Popis: Jediná dominantná stena svätyne tohto chrámu upútava nielen svojím tvarom, (trojvrším), no predovšetkým svojím ikonografickým stvárnením. Pred naším zrakom sa vynára pohľad na trojicu hlavných ikon: Pantokrátor, Presvätá Bohorodička a sv. Ján Krstiteľ. Tieto tri ikony tvoria tzv. Deésis, jednu z najstarších ikon vôbec. Jej pôvod treba hľadať v Alexandrii približne v polovici prvého storočia. Centrálne miesto na tejto ikone Déesis patrí stále Ježišovi Kristovi - Pantokrátorovi. On je cieľom a stredobodom všetkého, ba celého vesmíru. Rečov symbolov to dokumentuje pozadie na ktorom je umiestnený Pantokrátor. Tvoria ho sústredné kružnice vychádzajúce z jedného stredu, ktoré nepoznajú začiatok ani koniec, sú nekonečné. Taký nekonečný je aj vesmír v centre ktorého stojí nekonečný, večný Boh. On je Pánom, Vládcom všetkého. Dva vankúše prekrývajúce trón na ktorom sedí sú zelenej a modrej farby. To symbolizuje, že je Pánom všetkého pozemského i nebeského. Jeho spodný odev je červenej farby, čo symbolizuje Božstvo Ježiša Krista, ktorý sa z lásky k človeku stal jedným z nás. Stal sa človekom a zaodel sa ľudskou prirodzenosťou, čo vyjadruje Jeho vrchné modré rúcho. Držiac v ruke knihu prišiel ako ten, ktorý nás neustále učí a požehnáva.

  Déesis je ikonou na ktorej sa k centrálnej ikone Pantokrátora pridružujú z oboch jeho strán celé zástupy svätých oslavujúc a chváliac Boha. Priestorova obmedzenosť tohto chrámu nám umožnila realizáciu iba dvoch najpodstatnejších postáv. Po Jeho pravici má vždy miesto Presvätá Bohorodička a po ľavici sv. Ján Krstiteľ. Výnimočnosť postavenia Bohorodičky je plne zaslúžené. Ona, pravý človek - zaodetá v modrom (spodné rúcho), svojou poslušnosťou voči Božej vôli sa stala nielen Božou Matkou, ale svojou vernosťou Synovi ju Boh odmenil Božou Slávou, zaodel ju červeným plášťom (vrchné rúcho).
  Obe ikony, Bohorodička i Ján Krstiteľ predstavujú široké zástupy svätých tak Starého ako i Nového Zákona. Prichádzajú ku Kristovi, čo dokumentujú ich mierne pootočené postavy aby velebili Boha, ale zároveň sa aj prihovárali za všetkých ľudí.
  Táto ikona Déesis svojím umiestnením v primeranej výške tohto chrámu núti človeka pozdvihnúť zrak k „výšinám." Pozýva ho, aby sa pridal k tým spomínaným zástupom svätých, ktorých centrom a cieľom sa stal Ježiš Kristus.

  Pod touto ikonou Déesis sa nachádza ikona Poslednej Večere. Je jej pokračovaním. Pridružujú sa apoštoli, ktorí si zasadli spolu s Kristom k jednému stolu tak, že vytvorili pri ňom ešte jedno prázdne miesto. To je miesto pre každého jedného z nás.