Nástenná freska - Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.

Nástenná freska - Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.
 • Nástenná freska

  Čas realizácie: August 2002

  Lokalita: Gréckokatolícky Arcibiskupský Úrad Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.

  Rozmery: 150 x200 cm
  Materiál: farby Herbol
  Realizoval: Don Camillo
  Popis: Ide o realizáciu jedinej fresky v tejto kaplnke. Nachádza sa v strede stropnej klenby, ktorá je čiastočne dekorovaná rôznymi reliéfmi a ornamentami. Pôvodne sa tu nachádzal biskupský erb predchodcu terajšieho arcibiskupa. Z jeho iniciatívy vyšiel podnet nahradiť tento erb niečím univerzálnejším, čo by nebolo treba meniť s každou zmenou na biskupskom stolci. Po vzájomnej diskusii bol navrhnutý Mandilion, Spasiteľ nie ľudskou rukou utvorený.
  Už z názvu je možné vycítiť, že patrí k obrazom, ktorých autorom nie je človek, ale sám Kristus. Mandilion je odtlačok Kristovej tváre a teda svojím spôsobom autoportrét.
  Obsahom ikony je štvorec v ktorom je kruh (nimba), a v ňom sú tri ramená kríža uprostred ktorých je v centre Kristova tvár. Táto štruktúra ponúka obraz svätyne, chrámu. Takto je postavených mnoho východných chrámov. Pôdorysne obsahujú centrálnu kruhovú časť z ktorej vybiehajú tri výklenky, z ktorých jedna tvorí svätyňu. Štvorec a či kocka predstavuje stvorenie, pozemskosť uprostred čoho sa nachádza kruh, klenba, symbol neba. Nebo teda nie je nad či pod zemou, ale je v strede. Tu sa všetko zbieha, tu sa všetko sústreďuje. V Kristovi všetko stvorenie nachádza svoju identitu. Preto táto ikona sa často objavuje v centrálnej časti interiérov v ich kopulách.