Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Nástenná freska - Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005
 • Posledná Večera 11m x 4,5m
 • Pantokrator Ø 3m
 • Posledná Večera 11m x 4,5m
 • Posledná Večera 11m x 4,5m
 • Posledná Večera 11m x 4,5m

  Čas realizácie: September, Október 2007

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

  Rozmery: Pantokrator Ø 3m
  Presvätá Bohorodička 5,2m x 4m
  Posledná Večera 11m x 4,5m
  Materiál : farby Herbol, list. zlato
  Návrh : Don Camillo
  Realizoval : Don Camillo, J. Koščová, M. Strachan, I. Szatmaryová, K. Matiová
  Popis: Realizácia tohto chrámu sa začala v centrálnej kopule v jej hornej časti. V najvyššom možnom bode chrámu bola umiestnená ikona Krista - Pantokrátora. Jeho poloha je prejavom majestátu, ktorá Mu právom patrí, lebo on je nad všetkým stvorením.
  Presúvame sa do svätyne, ktorá je zvláštna tým, že kopula vo svojej dolnej časti je akoby predelená vysunutým dodatočným múrom. Toto striktné predelenie umožňuje pozdĺžne podsvietenie celej kopuly. V nej sa nachádza ikona Presvätej Bohorodičky - Oranty. Naširoko rozopäté ruky Madony v priestore kopuly, vzhľadom na jej tvar, dávajú úžasný pocit materinského objatia. S dieťaťom na hrudi doslovne žiari, lebo celé pozadie je pozlátené 24 - karátovým lístkovým zlatom na ploche približne 30 m štvorcových.
  Na dolnej, oválnej časti svätyne je Eucharistická Posledná Večera. V strede ikony je Ježiš Kristus a po oboch Jeho stranách sa nachádza po šesť apoštolov, pristupujúcich k Nemu. Postavy apoštolov sú mierne vytočené ku Kristovi a tvoria akoby zástup, ktorý pozýva aj ostatných, aby sa k nim pridali, ...lebo On má slová večného života. Toto je ten dynamizmus, ktorý je ikone taký blízky, a síce že nenechá diváka nepovšimnutého, ale snaží sa ho vtiahnuť do deja události.