Nástenná freska - Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924

Nástenná freska - Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924
 • 201404291723000.dsc_0037.jpg
 • 201404291723000.dsc_0041.jpg
 • 201404291723000.dsc_0045.jpg
 • 201404291723000.dsc_0046.jpg
 • 201404291723000.dsc_0047.jpg
 • 201404291723000.dsc_0048.jpg
 • 201404291723000.dsc_0053.jpg
 • 201404291723000.dsc_0054.jpg

  Čas realizácie: September, Október 2013

  Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924

  Materiál: farby Herbol, list. zlato
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo, J. Choma, J. Lukačovská, M. Strachan, K. Kaňuščáková
  Popis: Tento chrám prešiel v roku 2013 kompletnou rekonštrukciou interiéru. Súčasťou tejto obnovy bola aj hlavná kupola s jej vežičkou kde boli urobené kompletne nové omietky. Tento priestor sa stal pre nás domovom na osem týždňov počas ktorých sme realizovali formou suchej fresky sakrálnu ikonografickú maľbu. Tvar kopuly je v pôdoryse štvorec ktorý sa následne smerom nahor sklápa do kruhovej klenby. Z nej potom vystupuje záverečná vežička. Samotná kopula svojím tvaroslovím ponúka štyri hlavné steny. Na hlavnej prednej stene kopuly je Pantokrátor čiže Kristus Vládca celého sveta. Prvou zvláštnosťou je to, že postava je neúplná iba od pol pása aby svojou veľkosťou dominovala nad ostatnými postavami. Druhou zvláštnosťou je že Kristus žehná oboma rukami podobne ako žehnajú biskupi východných cirkvi. Keďže chrám je zasvätený Presvätej Bohorodičke zvyšné tri steny akoby tvorili triptych s dôležitými udalosťami z jej života. Po vstupe do chrámu po pravej strane je v kopule ikona narodenia Panny Márie. Za naším chrbtom nasleduje udalosť Zvestovania prostredníctvom Archanjela Gabriela. Na ľavo od nás je posledný tretí motív v ktorom Mária spolu s Jozefom prinášajú  malého Spasiteľa do chrámu na stretnutie so Simeonom aby Ho obetovali ako bolo zvykom u židov.

  Medzi týmito štyrmi stenami v hlavnej kopule sú v rohoch vklinené   ďalšie štyri plochy v ktorých sme umiestnili štyroch evanjelistov: Ev. Matúš, Ev. Marek, Ev. Lukáš, Ev. Ján.

  Horná vežička je rozmerovo neporovnateľne menšia v porovnaní s hlavnou kupolou. V jej horizonte a teda v najvyššom bode chrámu je kniha kníh – Božie slovo a Duch svätý v podobe holubice. Je to trón Božej Múdrosti z ktorej možno čerpať len prostredníctvom Svätého Ducha. Táto scéna je obklopená pravidelne geometricky sa opakujúcimi ôsmymi šestorokrídlymi cherubínmi. Tí adorujú Najvyššieho v Jeho Slove a Múdrosti a zároveň zastupujú všetky nebeské zástupy anjelov a svätých. Posledný priestor ktorý sme ikonograficky stvárnili je hlavná stena svätyne za oltárom priamo pod ikonou Pantokrátora. Je to ikona Presvätej Bohorodičky zvaná Oranta. Päť metrov vysoká postava Panny Márie rozprestiera ruky na znak toho že nás všetkých chce privinúť k sebe presne tak ako na svojej hrudi túli malé dieťa Spasiteľa.