Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník

Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník
 • 201809192208130.20180421_114347.jpg
 • 201809192208130.20180421_114258.jpg
 • 201809192208130.20180421_114158.jpg
 • 201809192208130.20180421_114130.jpg

  Čas realizácie: Apríl 2018

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

  Čas realizácie     :Apríl 2018
  Materiál              :masív-dub, travertín, zlato, smalt, prírodný materiál
  Návrh                 :Don Camillo
  Realizoval          :Don Camillo, P. Šujeta, M.. Jančišin,  J. Borbély
  Komentár           :     Ikonostas je typickým prvkom každého východného chrámu. Je to takpovediac stena predeľujúca svätyňu od lode chrámu. Na nej sú rozmiestnené ikony podľa presne stanoveného poriadku. Poznáme dva druhy ikonostasu podľa toho ako bohato je osadený ikonami:
  Prvý je takzvaný veľký ikonostas ktorý obsahuje základný rad ikon.  Potom následuje druhý rad čo sú ikony sviatkov Ježiša Krista a Bohorodičky. Tretí rad tvoria ikony apoštolov a štvrtý rad tvoria ikony starozákonných prorokov. Následne celá kompozícia ikonostasu končí výjavom Golgoty.

  Druhý typ ikonostasu je takzvaný malý ikonostas. Tvorí ho základný rad a potom už iba jeden rad ikon buď sviatkov alebo apoštolov.

  V tomto prípade tohto chrámu Božej Múdrosti vo Svidníku po mnohých konzultáciách bol odsúhlasený variant malého ikonostasu. Tvoria ho štyri ikony základného radu a to ikona Ježiša Krista a ikona Presvätej Bohorodičky. Po stranách na ľavo je ikona sv. Mikuláša a na pravo ikona ktorej je zasvätený chrám-ikona Božej Múdrosti.
  Druhý rad tvoria ikony sviatkov. V ľavo sú to ikony mariánskych sviatkov a to Stretnutie so Simeonom v chráme, Zosnutie Presvätej Bohorodičky a Ochrana či Pokrov Presvätej Bohorodičky. Na pravej strane sú to zasa ikony kristologické a to Narodenie Ježiša Krista, Ukrižovanie Ježiša Krista a Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.