Oltár - Farnosť Matiaška Chrám sv. Demetra Veľkomučeníka 2009

Oltár - Farnosť Matiaška Chrám sv. Demetra Veľkomučeníka 2009
 • Oltár
 • Oltár

  Čas realizácie: Marec 2009

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Matiaška Chrám sv. Demetra Veľkomučeníka 2009

  Rozmery: š x d x v 145cm x 145cm x 95 cm
  Materiál: granit- Kashmir Gold,
  dekorácia- zlato, smalt
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo
  Popis: Vo svätyni tohto novopostaveného chrámu v rámci požiadavky bola navrhnutá trojica oltárov. Hlavný v tvare štvorca a dva vedľajšie - bočné oltáre. Jediným materiálom na ich zhotovenie bol prírodný granit, z ktorého je vyhotovená aj solea - schod vedúci do svätyne. Toto materiálové zjednotenie troch oltárov do ktorého spadá aj solea bolo zámerné.
  Oltár je miesto kde sa odohráva najdôležitejšia vrcholná udalosť kresťanského života, sv. liturgia. Tá vo východnej tradícii má tri časti: proskomídia, liturgia slova, liturgia obety. Tá prvá sa odohráva na bočnom oltári. Liturgia slova, ohlasovanie evanjelia, na to slúži solea oblukovitého tvaru, čo symbolizuje odvalený kameň Kristovho hrobu, lebo Jeho zmŕtvychvstanie je tým najradostnejším evanjeliom. Teda aj solea je miestom, oltárom kde sa „láme" Božie slovo. Hlavný oltár je predurčený na to najdôležitejšie, na „lámanie" chleba, čo je treťou časťou liturgie.
  Dominantná dekorácia sa sústredila na hlavný oltár. Je to jednoramenný kríž v netypickej polohe. Je natiahnutý v smere diagonály, aby sa docielil istý pohyb, dynamizmus kríža. Jednotlivé ramená kríža tvoria tri línie červených smaltov, ktoré sa jedným smerom buď otvárajú alebo zatvárajú. V ich priesečníku vzniká tvar „Baránka", ktorý je pozlátený 24 - karátovým lístkovým zlatom.