Ikonostas - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Ikonostas - Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci
 • Sv. Mikuláš 75cm x 120cm
 • Sv. ev. Lukáš 16cm x 16cm
 • Sv. ev. Marek 16cm x 16cm
 • Sv. ev. Matúš 16cm x 16cm
 •  Požehnanie Jakuba 35cm x 35cm
 • Obetovanie Izáka 35cm x 35cm
 • Noemova archa 35cm x 35cm
 •  Vyhnanie z raja 35cm x 35cm
 • Sv. Alfonz 75cm x 120cm
 • Ježiš Kristus 75cm x 120cm
 • Presvätá Bohorodička 75cm x 120cm
 • Sv. ev. Ján 16cm x 16cm

  Čas realizácie: Máj 1999

  Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

  Technika: Vaječná tempera na dreve
  Rozmery ikon: Ježiš Kristus 75cm x 120cm
  Presvätá Bohorodička 75cm x 120cm
  Sv. Mikuláš 75cm x 120cm
  Sv. Alfonz 75cm x 120cm
  Vyhnanie z raja 35cm x 35cm
  Noemova archa 35cm x 35cm
  Obetovanie Izáka 35cm x 35cm
  Požehnanie Jakuba 35cm x 35cm
  Sv. ev. Matúš 16cm x 16cm
  Sv. ev. Marek 16cm x 16cm
  Sv. ev. Lukáš 16cm x 16cm
  Sv. ev. Ján 16cm x 16cm
  Autor ikon: Don Camillo
  Materiál: drevo- lipa, dub,
  kov- mosadz
  dekorácia- zlato
  Návrh: Don Camillo
  Realizoval: Don Camillo, J. Borbély, J. Pitoňák, kovovýroba Torra
  Popis: Pri riešení ikonostasu tohto chrámu sa vychádzalo z celkovej architektúry, ktorá je kruhového pôdorysu. Interiér dýcha rodinnou atmosférou, preto naším cieľom bolo vytvoriť ikonostas, ktorý by nebol bariérou a akousi hrádzou medzi svätyňou a loďou chrámu. Zvolili sme grécky štýl ikonostasu, ktorý je obsahovo čo do počtu ikon striedmejší. Tvoria ho základný a spodný rad ikon. Základný rad obsahuje ikony Ježiša Krista a Matky Ustavičnej Pomoci. Jej je zasvätený chrám a teda aby sme sa vyhli duplicite, osadili sme ju hneď po pravej strane cárskych dverí. Ďalej je to ikona sv. Mikuláša a miesto pre ikonu chrámu sme zvolili sv.Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov, ktorí vlastnia tento chrám.
  Spodný rad tvoria ikony starého zákona: Vyhnanie z raja, Noemova archa, Obetovanie Izáka a Požehnanie Jakuba. Svojím umiestnením tesne nad podlahou chrámu dokumentujú, že dejiny spásy sa začínajú odvíjať už v starom zákone stvorením sveta.
  Cárske dvere svojím riešením taktiež napĺňajú prvotný cieľ - prestupnosť, vizuálny kontakt. Sú vytvorené v tvare rovnoramenného kríža, v centre ktorého sa nachádzajú štyria evanjelisti: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Ján. Sú umiestnení v štyroch symetrických políčkach, ktoré tvoria jeden veľký štvorec symbolizujúci prosforu - Baránka, ktorý sa používa vo východnom obrade počas liturgie.
  Celá nosná konštrukcia ikonostasu je vyrobená z vysoko leštenej mosadze a doplnená segmentami z masívneho dreva, čiastočne pozláteného lístkovým 24 - karátovým zlatom.