Bohostánok

Bohostánok

BohostánokBohostánok

Čas realizácie: December 2008
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005

Rozmery: š x d x v 55cm x 55cm x 85 cm
Materiál: drevo- dub, kameň- Imperial red, dekorácia zlato, smalt
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Borbély, J. Fiľarský
Popis: Východiskovým podkladom pre realizáciu tohto bohostánku bolo zohľadnenie použitých materiálov v samotnom interiéri. Za druhé to bolo vzatie do úvahy už existujúceho zariadenia svätyne.
Hlavný korpus bohostánku je z dubového dreva. Na tento účel sa nám podarilo zadovážiť takmer 30 -ročný materiál. Bohostánok je štvorcového pôdorysu. Jeho dve bočné a zadná strana sú dekorované mozaikovým zlatom v poli ktorého sa nachádza opäť zlatý jednoramenný kríž. Celá dekorácia je okontúrovaná červeným smaltom. Čelnú, dominantnú stranu tvoria dvierka bohostánku. Vo vytvorenom prehĺbení sme do priehľadnej živice zaliali rôzny dekoračný materiál: obilné klasy, krížiky, smaltovú drť, zlatý prach a „plávajúce zlato."
Celý bohostánok má zvonku na rochoch štyri mohutné rebrá z prírodného kameňa - Imperial red. Plnia estetickú rolu a síce spájajú dolnú a hornú časť. Vrchnú časť bohostánku tvorí kopula s menšou nadstavbou a krížom na vrchole. Povrchová úprava kopuly je identická s časťou nástennej fresky.